Raspršivač sa ručicom T-1

Raspršivač sa ručicom T-1

Navoj:   M28/410

Zapremina raspršavanja:  0,75  ± 0,1 ml

Boje:
plavo-bela, plavo-transparentna, crveno-bele, crveno-transparentna