Dozator D-2

DOZATOR D-2

Navoj:   M28/410

Zapremina doziranja: 1,80  ± 0,2 ml

Boja: bela, transparentna