Poklopac P1

POKLOPAC P1

Odgovara raspršivaču  F-1, M18

Boja: bela, crna, plava, crvena, roze